Tieteen tukijoukot -tietokanta

Dosentti Allan Tiitan johtamassa monivuotisessa, kansainvälisestikin ainutlaatuisessa tutkimushankkeessa selvitettiin ensimmäistä kertaa kattavasti suomalaisten säätiöiden tuki tieteelle ja korkeimmalle opetukselle Suomen itsenäisyyden ajalta. Tutkimus kattaa vuodet 1917–2017 ja siinä oli mukana 118 säätiötä, rahastoa ja tiedettä rahoittavaa yhdistystä. Hanke sai päätöksensä kun Tieteen tukijoukot. Suomalaiset säätiöt korkeimman opetuksen kehittäjinä 1917–2017 ilmestyi 2018. Teosta saa WSOY:n verkkokaupasta ja sen voi ladata maksutta täältä.

Uraauurtavan tutkimushankkeen yhteydessä syntyi myös tietokanta. Tietokanta tarjoaa ensimmäistä kertaa mahdollisuuden hakea tietoja säätiöiden, rahastojen ja tiedettä rahoittavien yhdistysten tuesta tieteelle sadan vuoden ajalta apurahoittajittain, vuosittain ja tieteenaloittain. Summat on muutettu vuoden 2017 rahanarvoon rahanarvokertoimella, jonka avulla on mahdollista verrata rahan ostovoimaa eri aikoina.

Tietokanta perustuu tutkijoiden säätiöiltä saamiin tietoihin. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ei vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Kokonaisrahoitus

Tyhjennä

Apurahat

#tieteentukijoukot