tieteen
tukijoukot

De finländska fonderna finansierar mångsidig forskning som har en stor inverkan på det finländska samhället. Stiftelsernas stöd försäkrar lösningar också inom sådana samhälleliga sektorer som inte får plats i regeringsprogrammens tyngdpunkter. Stiftelserna är alltså vetenskapens verkliga stödtrupper.

Nu har man för första gången forskat i fondernas stöd till vetenskapen under de senaste hundra åren. Vilka är de vetenskapsgrenar som blivit tilldelade pengar? Vad har åstadkommits med pengarna? Bland annat det här visar undersökningen Vetenskapens stödtrupper, som nu publicerats på finska både i bokformat och som en avgiftsfri, nedladdningsbar elektronisk version. En sammanfattning av undersökningen finns tillgänglig på svenska och kan laddas ner via länken nedan.

Vilka tankar väcker de finländska stiftelserna och deras stöd för vetenskapen under det senaste århundradet? Varför behöver vetenskapen stiftelsefinansiering? Delta i debatten med hashtaggen #tieteentukijoukot.

Ladda ner den svenskspråkiga sammanfattningen av Allan Tiitas undersökning Vetenskapens stödtrupper här:

#tieteentukijoukot